ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eάν ενδιαφέρεστε για μαθήματα κιθάρας και μουσικής ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω:

Τηλ:

96 603325

Email: info@constantinoslyras.com

Διεύθυνση: Ανδρέα Αβρααμίδη 37, Στρόβολος, Δασούπολη, Λευκωσία